Blog

Faalangst bij kinderen

14:16 28 januari in Epicentrum
1 Comment
67

Veel kinderen en jongeren kampen met angstgevoelens, meer specifiek: de angst om te falen binnen situaties waarin ze moeten presteren (examens of toetsen afleggen, een voordracht geven…). Faalangst kan de reden zijn van psychologische of lichamelijke klachten waarvan de oorzaak niet direct duidelijk is.

 Als je merkt dat je kind vaak onzeker is, een angst heeft om fouten te maken, bepaalde situaties bewust gaat vermijden,… dan kan er faalangst als onderliggende reden zijn.

Collega Rebekka legt je kort uit wat faalangst is en hoe je het kan herkennen bij je kind. Bovendien geeft ze een aantal nuttige tips en raadt ze een aantal interessante boeken aan.

 

Een korte definitie van faalangst

 

Faalangst bij kinderen gaat over een gevoel tekort te schieten of niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen van zichzelf of anderen. Als een kind daardoor niet meer optimaal gaat functioneren, spreken we op zo’n momenten over negatieve faalangst: een spanning die leidt tot een soort van verlamming, stress en/of een gevoel van ziek zijn. Bovendien zal het kind dan slechtere prestaties behalen.

Bij negatieve faalangst denkt een kind dat het echt gaat falen en zou het liefst willen vluchten.

3 soorten faalangst

 

Sommige kinderen/jongeren kampen met angst bij het uitvoeren van handelingen, bewegingen bv. tijdens de turnles op school (Motorische faalangst).

Andere kinderen ervaren de angst om afgewezen te worden door groepen of personen die belangrijk zijn (Sociale faalangst). Zo zal dit kind niet durven antwoorden of zijn/haar vinger opsteken op school uit schrik om uitgelachen te worden.

Tot slot bestaat er angst bij het schools leren (Cognitieve faalangst).

Hoe kan je faalangst herkennen bij je kind?

 

Je kind klaagt regelmatig over maagpijn, hartkloppingen en/of hoofdpijn.

Je zoon/dochter haalt zichzelf regelmatig neer en stelt te hoge/lage eisen voor zichzelf.

Op complimentjes reageert je kind eerder neutraal.

Je kind zegt vaak dat hij/zij iets niet gaat kunnen.

Je kind vermijdt bepaalde activiteiten.

 

 

Hoe kan je je kind zelf helpen?

 

Toon begrip voor je kind door te luisteren en te praten over wat moeilijk gaat.

Leg geen druk op het schools presteren.

Focus op wat goed loopt en benoem dit.

Accepteer dat je kind moeite heeft met bepaalde handelingen.

Voorzie voldoende ontspanningsmogelijkheden en uitleving: bv. wandelen met de hond, slaan op een boksbal, boek lezen, televisie kijken.

Leer je kind positieve ervaringen te herkennen.

Laat je kind zijn zorggedachten op te schrijven in een dagboekje.

Praat er over met de huisarts of leerkracht.

Interessante boeken:

 • ‘Ik kan dat niet! zegt mijn kind’ (omgaan met faalangst bij kinderen)
  Auteur: M. Litiere
 • ‘Ik kan het niet! (over faalangst)
  Auteur: C. de Beij
 • ‘Je kunt het’ ‘ik kan het’ (ondersteun hoogbegaafde kinderen die faalangstig zijn thuis of in de klas)
  Auteur: J. van der Spek
 • ‘Help! Mijn kind heeft faalangst’ (gids voor ouder en kind bij het omgaan met faalangst en examenvrees)
  Auteur: Herberd Prinsen

 

Wat kan een kinderpsycholoog betekenen bij faalangst?

 

Als het angstgevoel bij uw kind te lang duurt en de gevoelens van hopeloosheid, verdriet of woede de overhand krijgen, dan kan het interessant zijn een kinderpsycholoog te contacteren.

In ons centrum werkt onze psycholoog aan de hand van 3 methodes:

 1. Het G-denken: Aan de hand van concrete oefeningen en inleefmomenten leren kinderen helpende en niet-helpende gedachten te herkennen, leren ze piekergedachten uit te dagen en leren ze negatieve gedachten te vervangen door positieve denkpatronen.
 2. Ontspanning: relaxatie-, denk- en ademhalingsoefeningen
 3. Leren een goede planning op te maken en begeleiden via studietips

 

Hanne De Ruyck

hanne@epicentrum.be

Hanne is osteopaat en kinderosteopaat. Ze richtte samen met haar man Niels groepspraktijk Epicentrum op. Ze is tevens een gedreven docente in topics aangaande osteopathie bij kinderen en zwangere vrouwen.

Post a Comment