Osteopathie voor bedrijven

Osteopathie
fotoosteo1
Osteopathie voor bedrijven?

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met méér en langdurig werkverzuim. Gemiddeld genomen is een beroepsactieve Vlaming 11 dagen afwezig op het werk wegens gezondheidsproblemen. Bij mannen gaat het gemiddeld om 8 dagen en vooral in de leeftijdsgroep tussen 55 – 64 jaar. Bij vrouwen draait het gemiddelde rond 15 dagen en vooral in de jongste leeftijdsgroep (15 – 34 jaar).

(Bron: gezondheidsenquête 2013 / White paper Absenteïsme in de privésector Securex-Zorginnovatie volgens cappuccinomodel Guus Schrijvers). 

Oplopende kosten voor werkgevers

De kosten voor werkgevers lopen daardoor erg op. Een voorbeeld wat werkverzuim kost: het dagloon van een personeelslid dat 2400 euro bruto in de maand verdient is 120 euro. Vermenigvuldig dit bedrag met 1,35 (werkgeverspremie) en vervolgens met 2 (indirecte kosten). Dan kom je op 324 euro uit! Een groot bedrag dat als werkgever moet worden betaald voor een personeelslid dat zich één dag ziek meldt!

Bron: Arbo&milieu (Unizo)

Top 3 Werkverzuim

De top 3 van werkverzuim is:

1)     Locomotorische problemen zoals nek- en rugklachten

2)     Spijsverteringsklachten

3)     Algemene emotionele malaise (burn-out, depressie,…)

Hoe gaan we tewerk?

Naast het curatieve (verzorgende) werk, behandelen onze therapeuten ook vaak preventief. Zo hebben we veel sporters die af en toe een check-up inplannen om optimaal te kunnen blijven presteren. En zo zijn er ook veel (kleine) zelfstandigen die elk jaar een paar vaste afspraken inplannen zodat ze mogelijke problemen of ziekte kunnen voor zijn en kunnen blijven werken.

Omdat osteopathie zowel op het bewegingsapparaat, de spijsvertering, het hoofd én het emotionele vlak een invloed heeft, is het een perfecte preventieve behandelmethode. 

Presteren is echter niet enkel iets voor topsporters en zelfstandigen maar is voor iedereen noodzakelijk. En daar pikken reeds een aantal bedrijven op in met het laten geven van info-sessies en behandelingen aan hun personeel.

Daarom biedt Epicentrum deze optie aan voor bedrijven.

Verschillende formules

Verschillende formules zijn mogelijk. Voor meer informatie kunt u ons steeds contacteren op bedrijven@epicentrum.be.