Psychologie / Kinderpsychologie

9-Homepage Epicentrum - Disciplines
Fotopsychotherapie

 

We werken voor het luik psychologie en psychotherapie samen met collega’s Rebekka van Caeckenberge en Lisa Braeckevelt van Praktijk achter de Regenboog.

 

 

Werkwijze

We starten met een intakegesprek om uw hulpvragen, klachten en zorgen met de nodige aandacht te beluisteren.

Binnen dit gesprek brengen we ook uw verwachtingen en wensen in kaart en kijken we hoe we verder kunnen helpen.

Daarna gaan we samen aan de slag. De duur en de frequentie van de therapie wordt onderling besproken.

We voorzien op regelmatige basis een evaluatiegesprek om te bekijken of we de therapie gradueel kunnen afbouwen. Dit totdat u verder kan met de geboden handvaten en technieken.

 

Visie Kinderen

Kinderen en jongeren kunnen diverse moeilijkheden tegenkomen doorheen hun ontwikkeling. Soms gebeurt er iets ingrijpends in het leven van uw kind, loopt het vast en is er (even) hulp nodig om verder te geraken.

 

Het is niet altijd mogelijk om als omgeving de zorgen van uw kind te verlichten. Kinderen en jongeren zijn soms zoekende naar de manier waarop ze hun emoties kunnen uiten. Een kinderpsycholoog/kindertherapeut kan helpen door hen te begeleiden naar een taal die voor het kind of de jongere werkt.

 

Tijdens de psychotherapie staat de beleving van uw kind centraal. Met warme aandacht en zorg blijven we stilstaan bij de emotionele pijn en maken we ruimte voor zijn/haar binnenwereld.

 

We zien kinderen en jongeren als individuen die reageren op een voor hen ingrijpende gebeurtenis. We onderzoeken samen wat achter het gedrag zit.

 

Zonder oordeel, maar met een onvoorwaardelijke aandacht gaan we op zoek naar wat in hoofd en hart uniek is. Er wordt gepraat en gewerkt rond gevoelens, gedachten en gedrag met als doel dat jouw kind zich beter gaat voelen.

 

Als ouder kan u, via ouder-en/of gezinsgesprekken terecht voor opvoedkundig advies bij collega Lisa. Voor individuele begeleidingen bij zowel Rebekka, Lisa als Katrien. Katrien focust op verlieservaringen (rouw) en het stimuleren van het zelfbeeld en sociale vaardigheden. Rebekka heeft expertise in trauma en EMDR en Lisa in ontwikkelingsstoornissen, emotieregulatie en zelfvertrouwen. Ook tijdens de individuele trajecten worden ouders intensief betrokken.

Visie Volwassenen

Kampt u met grote zorgen en klachten die u zelf of uw omgeving niet meer kan verlichten?

Gaat u momenteel door een moeilijke periode?

Soms gebeurt er iets ingrijpend in ons leven, lopen we vast en hebben we (even) hulp nodig om verder te geraken.

WE GAAN SAMEN OP WEG

 

Een psycholoog/psychotherapeut kan helpen door met u te praten en te werken rond gevoelens en gedachten, zodat u zich stilaan terug sterker en beter voelt.

 

Psychotherapie kan er zijn om bepaalde ingrijpende ervaringen te verwerken waar u nog moeilijk alleen mee om kan.

Visie Trauma

Elk jaar maken duizenden mensen ingrijpende gebeurtenissen mee, een deel van die mensen blijft jaren of zelfs hun hele leven lang kampen met de gevolgen ervan.

 

Iedere gebeurtenis die iemand zijn integriteit, capaciteiten en functioneren aantast, kan beschouwd worden als ‘traumatogeen’. Daarbij denken we aan wat we zouden kunnen noemen ‘duidelijke’ situaties, zoals natuurlijke catastrofes (aardbevingen, orkanen), ongevallen, seksueel misbruik, terroristische daden en allerlei andere vormen van geweld, maar ook aan de ‘minder duidelijke’ situaties zoals emotionele verwaarlozing, psychologische manipulatie of gepest worden.

 

Als psychotraumatologe en lid van het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie tracht ik te voorzien in diagnostiek en gespecialiseerde psychotherapeutische behandeling van mensen die getraumatiseerd zijn en hun omgeving.

 

Door de trauma’s te integreren in een duidelijk therapeutisch kader kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.

 

We werken aan de hand van drie fases: stabilisatie en symptoomreductie, confrontatie met het trauma en de integratiefase. Hierbij hebben we de nodige aandacht voor de therapeutische relatie en zelfzorg.

Methodieken

KINDEREN EN JONGEREN

 

Cognitieve gedragstherapie

Sociale vaardigheidstraining

Speltherapie

Creatieve therapievormen

Gesprekstherapie

Relaxatietherapie

Rouwbegeleiding

Affecteducatie

Psychodrama

Psyco-educatie

EMDR

 

VOLWASSENEN

 

Gesprekstherapie

Relaxatietechnieken

Rouwbegeleiding

Cognitieve gedragstherapie

Psycho-educatie

EMDR

Traumatherapie

(Imaginaire) exposure

Narratieve exposure therapie

Lichaamsgerichte technieken

Emotieregulatie

Met welke hulpvragen kan je terecht bij collega Rebekka?

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht bij Rebekka met volgende hulpvragen en problematieken:

 

– getuige van of meemaken van een traumatische gebeurtenis

– stemmingsmoeilijkheden, neerslachtigheid

– levens- en zingevingsvragen

– angsten en stress

– burn-out

– emotionele problematiek (oa. laag zelfbeeld)

– rouw/verlieservaring

– post-traumatische stressklachten

– EMDR

– complex trauma

Met welke hulpvragen kan je terecht bij collega Lisa?

Kinderen, volwassen en gezinnen kunnen bij collega Lisa terecht met deze hulpvragen of problematieken:

 

– relatiemoeilijkheden

– gedrags- en emotionele moeilijkheden

– psychosomatische klachten

– slaapproblemen

– stress

– verwerking van ingrijpende gebeurtenissen

– ontwikkelings-achterstanden

– psychosociale ondersteuning

– gezinsondersteuning

– problematische communicatie- en interactiepatrone

Met welke hulpvragen kan je terecht bij collega Katrien?

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht bij Katrien met volgende hulpvragen en problematieken:

 

– breed verlies

– rouw

– emotionele pijn

– groeiprocessen

– groei en identiteit

– gedrags – en emotionele moeilijkheden

– verwerking van ingrijpende gebeurtenissen

– psychosociale ondersteuning

 

Praktisch

Algemene aanmeldingen kunnen telefonisch (0456 56 15 60) of stuur voor een eerste afspraak, een mailtje naar het volgende mailadres: rebekka.vancaekenberghe@hotmail.be

 

De betaling gebeurt na elke sessie, het tarief voor een individuele sessie bij therapeuten Lisa en Katrien betreft 65 euro (graag onmiddellijk te betalen via mobiele app of cash meebrengen). Bij Rebekka is het tarief 70 euro.

 

Oudergesprekken: 90 euro/90 minuten.

Relatietherapie: 75 euro/60 minuten

Verslaggeving: 15 euro/15 minuten en 60 euro/60 minuten.

Schooloverleg: 60 euro/60 minuten.

 

Er is een gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds mogelijk. De hoogte van het bedrag en het aantal tussenkomsten dat in aanmerking komt, verschilt naargelang uw aansluiting. Hierover kan u meer informatie krijgen tijdens ons eerste gesprek of informatie vinden via deze link.

 

Annulatievoorwaarden

Om onnodige kosten te vermijden en kwaliteitsvol te blijven werken, vragen wij een verwittiging van annulering ten laatste 48 uur voor het tijdstip van de gemaakte afspraak. Anders wordt het (volledige) bedrag van een sessie aangerekend.

Er is veel vraag naar psychotherapie en de wachttijd kan soms lang oplopen. Bij een tijdige annulatie kunnen wij de vrijgekomen tijd vaak nog aanbieden aan een andere cliënt. Bedankt.