Blog

Kruipen: waarom zo belangrijk in de ontwikkeling van je kind?

10:06 24 november in Kinderosteopathie
0 Comments
48

Kruipen is een heel belangrijke en natuurlijke fase in de motorische ontwikkeling van het kind. Toch zijn er kinderen die deze fase overslaan of vermijden. Deze peuters zoeken naar alternatieve manieren om zich voort te bewegen. Ze gaan poepschuiven (ook wel billenschuiven genaamd), asymmetrisch kruipen of direct rechtstaan en stappen. Wat is nu juist het belang van kruipen? En kan dit bepaalde gevolgen met zich mee brengen als het kind niet gaat kruipen? Welke oefeningen kan je doen samen met je kind om het kruipen te bevorderen? Ik deel het graag met je. Als je tijdig bepaalde problemen rond deze fase opmerkt en aanpakt, dan kan je heel wat ontwikkelingsfrustraties in het latere leven van je kind voorkomen.

 

Normale motorische ontwikkeling?

Eerst overlopen we even wat een normale motorische ontwikkeling inhoudt. Hieronder staan de grote mijlpalen opgesomd. Let wel op: dit zijn gemiddelden. Sommige kinderen hebben een tragere ontwikkeling, maar belangrijker is dat ze alle stapjes in hun ontwikkeling in de juiste volgorde doorlopen. Zo gaat een baby gemiddeld kruipen rond 9 à 10 maand, maar ook op 12 maand beginnen is zeker nog ok. Een voorwaarde om tot kruipen te komen, is het kunnen omrollen.

4-8 maand: omrollen

6-11 maand: zitten

7-13 maand: kruipen op handen en knieën

8-18 maand: zelfstandig staan

10-20 maand: zelfstandig stappen

 

Kruipen

Waarom nu zoveel heisa rond de kruipfase? Tijdens het kruipen gaat het kind in een gekruist patroon gaan bewegen en moeten linker en rechter lichaamshelft samenwerken. Ook armen en benen moeten gecoördineerd samenwerken. Daarnaast wordt tijdens deze fase het evenwicht intensief getraind.

Kinderen die niet kruipen, missen deze specifieke “training”. Dit kan gevolgen hebben bij het uitvoeren van bepaalde dagdagelijkse taken. Zo wordt gezien bij kinderen met problemen naar concentratie, dyslexie en oog-handcoördinatie, dat zij vaak niet gekropen hebben als baby. Doordat deze kinderen al zo veel energie moeten steken in hun zitbalans, om een goeie zithouding te bewaren, zien we dat er problemen op school kunnen optreden.

Omgekeerd gaat dit niet op! Gelukkig zijn er veel kinderen die ondanks het missen van de kruipfase, geen verdere problemen op het vlak van hun ontwikkeling ondervinden.

 

 

Oefeningen en tips

Leg je baby veel vaker en regelmatiger op zijn buikje! Door de wiegendood campagne wordt er aangeraden om onze baby op zijn/haar rugje te laten slapen. Hierdoor zien we echter dat baby’s ook veel minder op hun buik liggen, ook al zijn ze wakker. Eigenlijk is het al vanaf de geboorte goed om je baby tijdens de wakkere momenten zoveel mogelijk op zijn buikje te laten liggen.

Leg je baby met zijn armen over je been of over een (rol)kussen. Met speelgoed en aanmoediging stimuleer je het kindje om verder te kruipen.

Plaats de knietjes van je kindje onder zijn heupjes en begeleid de kruipbeweging wat mee vanuit de beentjes.

 

 

Wat kan een osteopaat betekenen voor je kind?

Als osteopaat kunnen we veel invloed uitoefenen op de motorische ontwikkeling van een kind. Specifiek naar het kruipen toe gaan we onder andere gaan kijken naar de neurologische aansturing door middel van technieken op de schedel. Bij kruipen is het namelijk van uitermate belang dat beide hersenhelften gaan samenwerken. Daardoor is een goede coördinatie mogelijk.

Ook kijken we na of er geen blokkades ter hoogte van de nek zitten. Blokkades thv nek en/of hoofd kunnen ervoor zorgen dat een aantal primitieve reflexen moeilijk geïntegreerd worden. Daardoor kan een kind zich niet maximaal motorisch ontplooien. Reflexen die te lang aanwezig blijven, hebben een remmende werking op de motorische ontwikkeling.

Tot slot kijken we ook altijd het volledige lichaam na op mogelijke blokkades. Regelmatig zien we ook baby’s die asymmetrisch gaan kruipen en bijvoorbeeld één beentje meeslepen. Dit kan wijzen op een eenzijdig probleem ter hoogte van het bekken.

Lees meer over osteopathie bij kinderen.

Met deze klachten kan je ook met je kind bij de osteopaat terecht.

 

 

Groeten,

Liza

Hanne De Ruyck

hanne@epicentrum.be

Hanne is osteopaat en kinderosteopaat. Ze richtte samen met haar man Niels groepspraktijk Epicentrum op. Ze is tevens een gedreven docente in topics aangaande osteopathie bij kinderen en zwangere vrouwen.

No Comments

Post a Comment