Osteopathie

Wat is Osteopathie nu eigenlijk?

15:52 05 november in Osteopathie by Niels Eelens

Vaak krijgen we vragen als: wat is osteopathie? iets met de botten? hoe werkt een osteopaat precies? Hanne en ik gebruiken dan de metafoor over een auto en automechaniciën om osteopathie uit te leggen. We tonen jullie de gelijkenissen aan de hand van tekeningen. Je lichaam werkt...