Neus, Keel en Oor

Neus, Keel en Oor

Welke klachten?

Klachten kunnen zijn: sinusitis, slijmen, oorsuizen,… Alle problemen die chronisch of terugkerend zijn, kunnen door de osteopaat gescreend worden.

Wat is de oorzaak?

Vaak is er een oorzaak waarom ze aanwezig blijven. Wat betreft oorsuizen kan er een mogelijke oplosbare oorzaak zijn ter hoogte van de nek of de rug. Merken we na een paar keer geen beterschap en is een gespecialiseerd onderzoek door de arts nog niet gebeurd, dan zullen we steeds doorverwijzen.

Hoe pakken we dit aan?

Meer info over hoe een behandeling verloopt, kan je hier vinden.

Terug naar de klachtenbank.

Ontdek onze disciplines

Lees meer tips op onze blog.